NHỮNG HÌNH ẢNH CỘNG ĐỒNG CỦA BÁO PHILA ASIAN NEWS


   
 Cuộc biểu tình của cộng đồng việt nam hải ngoại tai Nhà Trắng ở Washington DC
        (Qua cuộc viếng thăm của Thủ Tướng Phan văn Khải)

  

 

 

  

 

 

   
Down load Window Media Player

     Trở về đầu trang

  

 

 

 

-